Relevant textual alternative to the image

Privacy Policy Kerntc

Op deze pagina vind je de privacyverklaring van KERNTC. Wij willen je zo duidelijk mogelijk meegeven hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens. KERNTC, gevestigd aan Vlietsingel 2, 1671 MZ Medemblik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.
Contactgegevens:
https://www.KernTC.nl
Vlietsingel 2
1671 MZ Medemblik
06 51240600
Privacy
Privacy is een groot goed. Wij nemen privacy dan ook serieus. KERNTC verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, opleidingen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens
KERNTC verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatie-gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@KernTC.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom wij jouw gegevens verwerken?
KERNTC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen om zo onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief als je hier zelf toestemming voor hebt gegeven
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Je gedrag op de website te kunnen analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

KERNTC neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KERNTC) tussen zit. KERNTC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij werken met onder andere Facebook Pixel en Google Analytics voor het analyseren van het surfgedrag op onze website. Tevens maken wij gebruik van Active Campaign om je regelmatig een nieuwsbrief toe te kunnen sturen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KERNTC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Inschrijfformulieren: Deze worden tot 2 jaar na afronding van een opleiding bewaard.
 • Intake-formulieren: Deze worden vernietigd na afronding van een opleiding.
 • Personalia: Zolang deze nodig zijn voor jouw opleiding (en je toegang wilt houden tot de online leeromgeving) bewaren wij jouw gegevens. Als je van de online leeromgeving, na afronding van jouw opleiding, geen gebruik meer van wilt maken kun je dit bij ons aangeven en wordt deze informatie ontkoppeld. De online leeromgeving is een beveiligde en beschermde omgeving.

Delen van jouw persoonsgegevens
KERNTC verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KERNTC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KERNTC gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. KERNTC gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Wil je geen cookies?
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@KernTC.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. KERNTC zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

KERNTC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Coachverslagen
Binnen de coachopleidingen worden er, in het kader van de opleiding, coachverslagen gemaakt en ingeleverd. Alle coachverslagen zijn geanonimiseerd en worden nooit openbaar gemaakt. Dit anonimiseren houdt in:

 • Geen namen, er wordt alleen gesproken over cliënt of coach.
 • Andere bijzonderheden waardoor een verslag aan een persoon gekoppeld kan worden zijn veranderd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KERNTC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@KernTC.nl.