Relevant textual alternative to the image

Kaapverdië